Transport i Logistyka

W ostatnich latach ogromnie wzrosła liczba biofarmaceutyków i produktów farmaceutycznych wrażliwych na zwiększoną temperaturę. W połączeniu z postępującą globalizacją produkcji zwiększa się problem z ich transportem. Rozporządzenia GDP i FDA, takie jak „EC Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use” lub „21 CFR Part 210 cGMP in Manufacturing, Processing, Packing, or Holding of Drugs“ zobowiązuje dostawców i producentów farmaceutycznych do przestrzegania warunków środowiskowych od pierwszego do ostatniego kroku sprzedaży. Idealnymi rejestratorami danych do tego zastosowania są rejestratory danych EBI 3x0. Łączą w sobie wysoką dokładność pomiaru i bardzo dobrą funkcjonalność z opcją raportów PDF w miejscu docelowym transportu bez konieczności korzystania z oprogramowania.