Magazynowanie

Obecne przepisy (c)GMP, takie jak „USP Rozdział 1079 Dobre praktyki przechowywania i dystrybucji dla leków” wyznacza wysokie standardy dla producentów i dostawców w sektorze farmaceutycznym. Musi mieć jeden podejście oparte na ryzyku, należy zapewnić, że temperatura i wilgotność względna wewnątrz pomieszczeń magazynowych jest równomiernie rozłożona, a fluktuacje można wykryć tak szybko, jak to możliwe. Dlatego punkty pomiarowe do rutynowego monitoringu muszą być instalowane w wyraźnie określonych najgorszych miejscach. W celu identyfikacji obszarów mogących zagrozić jakości przechowywanych produktów wykonano mapowanie powierzchnia magazynowa jest obowiązkowa.