Walidacja

Walidacja procesu zapewnia powtarzalny dowód, że proces trwale prowadzi do wymaganych wyników. Walidacja dostarcza jasnych dowodów na to, że stosowane procedury, procesy, sprzęt, materiały, etapy pracy, maszyny i urządzenia faktycznie prowadzą do oczekiwanych rezultatów. Tutaj znajdziesz rejestratory danych, które są odpowiednie do użycia w walidacji.