Pasteryzacja

Zabijanie mikroorganizmów przez krótkie podgrzewanie żywności nazywa się pasteryzacją. Ukierunkowane podgrzewanie żywności może wydłużyć jej okres przydatności do spożycia. Dzisiaj, w naszym nowoczesnym świecie z logistyką żywności i supermarketami, konserwacja jest niezbędna. Datę przydatności do spożycia można znaleźć na prawie wszystkich produktach spożywczych. Podstawą do określenia daty przydatności do spożycia jest między innymi określenie wpływu ciepła oraz obliczenie wartości pasteryzacji. Oczywiście pasteryzacja zależy od rodzaju zarazków. W zależności od zarodków i opakowania żywności, do jej konserwacji można stosować różne czasy trwania i temperatury obróbki cieplnej. Regularna kontrola i dokumentacja temperatury w procesach pasteryzacji i liofilizacji ma kluczowe znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa konserwowanej żywności. Przepisy dotyczące higieny żywności wymagają rejestrowania temperatur i czasów pasteryzacji. Idealnymi rejestratorami danych do pasteryzacji są rejestratory danych z rodziny EBI 12 i EBI 11. Rejestratory danych z serii EBI 12-T26x łączą w sobie dobrą dokładność pomiaru i funkcjonalność rejestratora danych z solidnością wymaganą do zastosowania w produkcji napojów.