Wózek do systainerów AL 127

do łatwego transportu Systainerów

Do transportu systainerów. Stałe osadzanie systainerów na wózku.

Skontaktuj się teraz