Precyzyjny rejestrator ciśnienia EBI 12-TP290

precyzyjny pomiar ciśnienia do 0,1 mbar

W sterylizatorze VH2O2 wytworzenie drobnej próżni jest warunkiem powodzenia procesu sterylizacji. Ten rejestrator danych o wysokiej dokładności jest dostępny do rutynowej kontroli, ale także do pomiarów podczas walidacji. Rejestrator danych nie może być nigdy używany w sterylizatorze parowym ani w inny sposób narażony na ciśnienie bezwzględne > 2000 mbar.

Skontaktuj się teraz
Dane techniczne
Pojemność pamięci 33 440 wartości pomiarowych
Sensor Pt 1000, piezorezystancyjny czujnik ciśnienia
Waga ok. 120g
Dokładność Ciśnienie: 0,25 mbar (0,1 do 50 mbar) ±5% zmierzonej wartości (50 do 100 mbar) 1% pełnej skali (100 do 1050 mbar) Temperatura: ±0,1 °C (0 °C do +85 °C)
Klasa ochrony IP68
Wymiary ø 48 mm x 35 mm - Długość igły 40 mm
Rozkład Ciśnienie: 0,1 mbar Temperatura: 0,01°C
Certyfikacja Kalibracja fabryczna: 0°C i +60°C
Mierzone zmienne Ciśnienie, temperatura
Interwał 250 ms...24 h
Skala Ciśnienie: 0,1 mbar ... 1050 mbar. Temperatura: 0°C ... +85°C
Oprogramowanie

Interfejs SI 1200

4-portowy interfejs oprogramowania IF 200, Winlog.pro, połączenie USB, kolorowe diody LED sygnalizujące programowanie, odczyt i nieprawidłowe opracowanie, zawiera antennę.

Interfejs SI 2100

2-portowy interfejs oprogramowania IF 100, Winlog.med, połączenie USB, kolorowe diody LED sygnalizujące programowanie, odczyt i nieprawidłowe opracowanie.

Interfejs SI 2150

1-portowy interfejs oprogramowania IF 150, Winlog.medpołączenie USB, kolorowe diody LED sygnalizujące programowanie, odczyt i nieprawidłowe opracowanie.

Interfejs SI 3200

4-portowy interfejs oprogramowania IF 200, Winlog.validation, połączenie USB, kolorowe diody LED sygnalizujące programowanie, odczyt i nieprawidłowe opracowanie, zawiera antennę.

Zestaw interfejsu SI 2110

Winlog.med, połączenie USB, kolorowe diody LED sygnalizujące programowanie, odczyt i nieprawidłowe opracowanie, zawiera antenną AL 111.

Wymiana i konserwacja akumulatora

Otwieracz AL 121 do EBI 12

Otwieracz do EBI 12.

Wkładka do walizki AL 1100

Wkładka do EBI 12 i interfejsu, zwłaszcza do zestawów walidacyjnych.

Zestaw baterii AL 104

Dla EBI 12 + EBI 16. Składa się z 3 baterii i 6 O-ringów ze smarem.

Zestaw do wymiany baterii AL 120

Składa się z 3 baterii, 6 O-ringów ze smarem i otwieracza do EBI 12.

Walizka transportowa

Walizka AL 128

Połączona, modułowa konstrukcja, rejestratory są bezpiecznie przechowywane.

Wózek do systainerów AL 127

Do transportu systainerów. Stałe osadzanie systainerów na wózku.

Kalibracja

Kalibracja 1030-2223

Kalibracja ISO rejestratora danych ciśnienia i temperatury, rejestratora danych wilgotności i przewodności w 3 standardowych punktach temperaturowych oraz kalibracja dodatkowego miernika następujących serii produktów: EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Kalibracja 1030-3223

Akredytowana kalibracja zgodnie z wytycznymi DAkkS dla rejestratora danych ciśnienia, temperatury, wilgotności i przewodności w trzech punktach temperaturowych następujących serii produktów: EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Kalibracja 1030-3224

Akredytowana kalibracja zgodnie z wytycznymi DAkkS dla rejestratora danych ciśnienia, temperatury, wilgotności i przewodności w czterech punktach temperaturowych następujących serii produktów: EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Kalibracja 1030-3225

Akredytowana kalibracja zgodnie z wytycznymi DAkkS dla rejestratora danych ciśnienia, temperatury, wilgotności i przewodności w pięciu punktach temperaturowych następujących serii produktów: EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Kalibracja 1030-3226

Akredytowana kalibracja zgodnie z wytycznymi DAkkS dla rejestratora danych ciśnienia, temperatury, wilgotności i przewodności w sześciu punktach temperaturowych następujących serii produktów: EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Kalibracja 1030-3227

Akredytowana kalibracja zgodnie z wytycznymi DAkkS dla rejestratora danych ciśnienia, temperatury, wilgotności i przewodności w siedmiu punktach temperaturowych następujących serii produktów: EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Kalibracja 1030-3228

Akredytowana kalibracja zgodnie z wytycznymi DAkkS dla rejestratora danych ciśnienia, temperatury, wilgotności i przewodności w ośmiu punktach temperaturowych następujących serii produktów: EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Normy i wytyczne
  • 2014/53/UE Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych — RED