Walidacja

Powtarzalny dowód, że proces trwale prowadzi do wymaganych wyników. Walidacja jest wyraźnym dowodem na to, że procedura, proces, element wyposażenia, materiał, etap pracy lub system rzeczywiście prowadzi do oczekiwanych rezultatów.